18-20 października 2018, Karpacz, Hotel Gołębiewski w Karpaczu

VIII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE


WYMAGANIA TECHNICZNE    

WYSTĄPIENIE USTNE PODCZAS SESJI
KONTROWERSYJNE PRZYPADKI OKULISTYCZNE

Przypadki Kliniczne zakwalifikowane przez Organizatorów do wystąpienia ustnego będą prezentowane w 7 minutowych wystąpieniach (max. 12 slajdów) po którym Uczestnicy przy pomocy pilotów udzielą odpowiedzi na pytanie: ,,Czy postępowanie w tym przypadku było prawidłowe?", po głosowaniu nastąpi 3 minutowa dyskusja.     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SESJA PLAKATOWA

Forma wystąpienia:                                     Plakaty będą prezentowane w formie elektronicznej.

Forma prezentacji:                                  Elektroniczna (plakaty wyświetlane na monitorze LCD 55”), slajdy statyczne bez animacji, na jeden temat od 3 do 5 slajdów.

Sposób przygotowania:                                Pliki JPG wg formatu i rozdzielczości jak niżej

Stosowane czcionki:                                     Wyłącznie standardowe czcionki Windows

Zamieszczone zdjęcia i grafiki:                    Wyłącznie format JPG lub PNG

Format plików filmowych:                            Brak możliwości wyświetlania materiałów wideo

Proporcje wyświetlanego obrazu:                Format 9x16 , układ PIONOWY

Rozdzielczość wyświetlania:                        1080x1920 (szer. x wys.) 

Ostateczny termin przesyłania plakatów:    31.08.2018

Sposób przesłania:                                        Pliki (max 100 MB) proszę przesyłać  na adres: akonopka@inspirecongress.pl

W tytule wiadomości:                                   Prezentacja plakatowa OKULISTYKA-KONTROWERSJE

W dniu sympozjum zapewnimy możliwość przekazania materiałów do obsługi AV, jednak brak wcześniejszego przesłania prezentacji w celu sprawdzenia poprawności jej funkcjonowania  zwalnia Biuro Organizatora od odpowiedzialności za błędy, a nawet za brak możliwości jej wyświetlenia.

Ze względów bezpieczeństwa proszę o posiadanie na sympozjum kopii swoich materiałów prezentacyjnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREZENTACJE ADWERSARZY

Forma wystąpienia:                                      Prelekcja ustna z możliwością wyświetlenia prezentacji

Forma prezentacji:                                         Prezentacja w programie PowerPoint, albo PDF

Stosowane czcionki:                                       Wyłącznie standardowe czcionki Windows

Zamieszczone zdjęcia i grafiki:                      Wyłącznie w formatach: JPG, BMP, TIFF, PNG

Format plików filmowych:                              Jeśli to możliwe – WMV, jeśli inny format – proszę sprawdzić odtwarzanie przez Windows Media Player

Proporcje wyświetlanego obrazu:                  Preferowany format 16:9 lub 4x3, układ poziomy

Ostateczny termin przekazania

prezentacji:                                                     1 godzina przed planowanym wystąpieniem

Czas wystąpienia:                                          Sugestia: na każdą minutę wystąpienia proszę przygotować 2 slajdy (np. 10 min. = 20 slajdów)

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie czasu wystąpienia.

Wcześniejsze otrzymanie prezentacji pozwoli na wyeliminowanie ew. nieprawidłowości związanych z jej wyświetlaniem podczas wykładu.

Istotne informacje o sposobie wyświetlania prezentacji:

  • prezentacja będzie wyświetlana na ekranie
  • prelekcje prowadzone będą zza mównicy,
  • prezentacje wyświetlane będą z komputerów organizatora. Mównica zostanie wyposażona w monitor z podglądem wyświetlanej prezentacji oraz bezprzewodowego pilota, co umożliwi prelegentom samodzielne przełączanie slajdów,
  • w przypadku wcześniejszego stwierdzenia technicznych problemów z wyświetlaniem prezentacji z komputerów organizatora możliwe jest jej wyświetlenie z własnego notebooka. W takiej sytuacji prosimy o zgłoszenie się z notebookiem do slideroomu, co najmniej 90 minut przed wystąpieniem, w celu sprawdzenia konfiguracji wyjść tego komputera. Przed samym wystąpieniem osoba z obsługi technicznej podłączy notebooka na mównicy.

 

Dziękujemy za stosowanie się do wymagań i do zobaczenia  w Karpaczu!

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
Karkonoska 14
58-540 Karpacz

18-20 października 2018

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: + 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl