18-20 października 2018, Karpacz, Hotel Gołębiewski w Karpaczu

VIII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE


Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac, które będą prezentowane w formie plakatowej (forma elektroniczna) oraz wystąpień ustnych podczas Sesji
KONTROWERSYJNE PRZYPADKI KLINICZNE

UWAGA!
Ilość zgłoszonych przypadków na sesję ustną jest ogranicznona - przypadki, które nie zostaną zakwalifikowane do sesji ustnej będą mogły być zaprezentowane w sesji plakatowej, po uzyskaniu zgody autorów.

Ostateczny termin przyjmowania abstraktów  31.08.2018 r. 

Przy zgłaszaniu prac prosimy o wyraźne zaznaczenie formy prezentacji pracy!

 Bez względu na formę wystąpienia zgłaszających prace prosimy o przesyłanie abstraktów.

Prawidłowo przygotowany abstrakt powinien :

  • zostać przygotowany w języku polskim oraz angielskim
  • zawierać wyraźnie podany tytuł w języku polskim oraz angielskim
  • mieć podane imiona i nazwiska autorów wraz z ich tytułami naukowymi / ewentualnie zawodowymi
  • zawierać afiliacje autorów

Abstrakt powinien zajmować około pół strony A4 standardową czcionką

 

Szczegółowe wymagania techniczne prac znajdziecie Państwo pod adresem:

PLAKATY-wymagania-techniczne-kontrowersje-2018.pdf

     

 

 

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
Karkonoska 14
58-540 Karpacz

18-20 października 2018

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: + 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl