18-20 października 2018, Karpacz, Hotel Gołębiewski w Karpaczu

VIII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE


Sesja dla pielęgniarek została zaplanowane w sobotę, 20.10.2018 r.
 

SESJA PIELĘGNIARSKA 2018

20.10.2018 (sobota), godz. 10.00 - 12.30

Sesja_pielegniarska_program szczegółowy_2018.pdf

 

 • Rola pielęgniarki w PL leczenia Cukrzycowego Obrzęku Plamki DME
  mgr piel. Aleksandra Lisowska, IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu  

 • Prowadzenie pacjenta w programie lekowym AMD postać wysiękowa od teorii do praktyki        
  Marzena Jankowska,
  Klinika Okulistyczna Vita-Med., Głogów

 • Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki a wypalenie zawodowe
  mgr  piel. Patrycja Kumaczek, Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • Cukrzyca, choroba XXI wieku – rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
  mgr piel. Jagoda Trzebuniak
  Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu 
 • Cross linking wzmocnienie rogówki poprzez sieciowanie – nowe zastosowania
  dr Jarosław Kachnowicz,  Klinika Okulistyczna Vita-Med, Głogów

 •   Jakość opieki zdrowotnej w okulistyce – standaryzacja świadczeń, zarządzanie ryzykiem
  mgr  piel. Katarzyna Rudak,  OPTEGRA Kliniki Okulistyczne, Wrocław
 • Sytuacja prawna osób niewidomych i niedowidzących w kontekście rozwoju technologicznego
  mgr Hanna Markiewicz, Wrocław
 • Cele Programu Lekowego AMD – przedstawione na podstawie analizy danych z Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
  piel. lic. Ilona Jas
  Oddział Okulistyczny z Zespołem Zabiegowym i Oddziałem Okulistyki Dziecięcej /Bank Tkanek i Komórek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
Karkonoska 14
58-540 Karpacz

18-20 października 2018

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: + 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl